Ubezpieczenia

– Życia i zdrowia (indywidualne, grupowe, rodzinne)
– Ubezpieczenia zdrowotne dla dzieci oraz na wypadek zachorowania na raka
– Komunikacyjne
– Mieszkaniowe
– Turystyczne
– Rolne
– OC  w życiu prywatnym
– OC zawodowe
– Kompleksowe ubezpieczenia firm (w tym krzyżowe ubezpieczenia wspólników)
– Inwestycyjne ( w tym emerytalne, posagowe, IKE, IKZE)